ZETO Bydgoszcz SA partnerem merytorycznym największych miast Polski

Lawinowo rośnie liczba miast i gmin przeprowadzających u siebie budżety partycypacyjne. ZETO Bydgoszcz od 2013 roku jest partnerem merytorycznym takich budżetów w wielu miastach całego kraju, w tym w największych, jak: Łódź, Toruń, Gdańsk, Poznań, Warszawa, Legnica, Puławy i oczywiście w mieście, w którym jest nasza siedziba, w Bydgoszczy.

Ostatni rok, można powiedzieć, to czas budżetu obywatelskiego. To kolejne ważne potwierdzenie, że od 25 lat wszyscy budujemy społeczeństwo obywatelskie. ZETO Bydgoszcz, którego jednym z istotnych elementów strategii rozwoju jest wsparcie idei budowania takiego społeczeństwa, po raz pierwszy zrealizowało i wdrożyło system wsparcia informatycznego budżetu obywatelskiego na zamówienie publiczne Urzędu Miasta Łodzi.

Stanisław Jentczak, Prezes Zarządu ZETO Bydgoszcz SA
01.12.2014