budżet obywatelski

Strzelecki Budżet Obywatelski 2016

Strzelecki Budżet Obywatelski 2016

Wśród naszych klientów – użytkowników systemu zarządzania budżetem obywatelskim zet.WIBO – są nie tylko miasta z wielomilionowymi budżetami partycypacyjnymi, ale także mniejsze jednostki, które przeznaczają do rozdysponowania swoim mieszkańcom kilkaset tysięcy złotych. Również wtedy nasza aplikacja sprawdza się znakomicie. Przykładem może być tu Strzelecki Budżet Obywatelski 2016, w którym właśnie trwa etap głosowania.

Strony