budżet obywatelski

Głosowanie w III edycji Budżetu Partycypacyjnego Torunia

Budżet Partycypacyjny Torunia

W ostatnią sobotę, 20 czerwca, rozpoczęło się głosowanie na projekty złożone w III edycji Budżetu Partycypacyjnego Torunia, które potrwa do 29 czerwca br. Zgłoszono 170 wniosków, z których pozytywnie przeszło weryfikację 119 propozycji. Projekty były sprawdzane pod kątem zgodności z Regulaminem Budżetu Partycypacyjnego przez kilkunastoosobowy zespół powołany przez Prezydenta Torunia, któremu przewodniczyła Skarbnik Miasta Magdalena Flisykowska-Kacprowicz.

Kolejna edycja budżetu obywatelskiego w Gdańsku

W Gdańsku rozpoczął się Budżet Obywatelski 2016. Jest to kolejna, trzecia już, edycja budżetu partycypacyjnego w tym mieście. W tym roku miasto przeznaczyło 8,8 mln zł na projekty dzielnicowe realizowane w 34 dzielnicach oraz 2,2 mln zł na projekty ogólnomiejskie. Podobnie jak w poprzednich dwóch odsłonach, i ta tegoroczna obsługiwana jest przez system zarządzania budżetem obywatelskim zet.WIBO.

Głosowanie w Warszawie rozpoczęte!

Budżet obywatelski Warszawa

W Warszawie rozpoczęło się dziś głosowanie na projekty w drugiej edycji Budżetu Partycypacyjnego. Potrwa ono aż do 26 czerwca br. Mieszkańcy mogą zagłosować na te projekty spośród 1464 propozycji, które - ich zdaniem - są najlepsze przez Internet za pomocą systemu zet.WIBO lub papierowo w wybranym urzędzie dzielnicy. Możliwe jest również przekazanie swojego głosu pocztą na adres właściwego urzędu dzielnicy z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2016”.

Strony