iwona - blog

Podsumowanie Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego 2016

Bydgoski Budzet Obywatelski

Zakończyła się kolejna, czwarta już, edycja Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie na projekty odbywało się w dniach od 14 do 30 września 2015 r. w formie elektronicznej oraz tradycyjnej, papierowej. Mieszkańcy Bydgoszczy mogli głosować tylko na projekty, które zostały zatwierdzone przez zespół ds. weryfikacji wniosków. W sumie zagłosowało ponad 22 tysiące bydgoszczan.

Strzelecki Budżet Obywatelski 2016

Strzelecki Budżet Obywatelski 2016

Wśród naszych klientów – użytkowników systemu zarządzania budżetem obywatelskim zet.WIBO – są nie tylko miasta z wielomilionowymi budżetami partycypacyjnymi, ale także mniejsze jednostki, które przeznaczają do rozdysponowania swoim mieszkańcom kilkaset tysięcy złotych. Również wtedy nasza aplikacja sprawdza się znakomicie. Przykładem może być tu Strzelecki Budżet Obywatelski 2016, w którym właśnie trwa etap głosowania.

Strony