Bydgoszcz

Budżet Obywatelski w Bydgoszczy

„Program 5/6”     

Trzecia już w Bydgoszczy edycja programu "5/6", stanowiącego formę budżetu partycypacyjnego, odbyła się przy udziale naszego autorskiego rozwiązania wspomagającego budżety obywatelskie - zet.WIBO.

W dniu 29 września 2014 r. rozpoczął się nabór nowych przedsięwzięć, które będą realizowane w ramach edycji programu „5/6” w 2015 roku.

Podobnie jak w latach ubiegłych w budżecie miasta zarezerwowano kwotę 5 mln zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji w ramach tego programu. Tym razem mieszkańcy Bydgoszczy zgłaszali swoje propozycje zadań dwutorowo: za pośrednictwem wrzucanych do urn kart z nazwą przedsięwzięcia oraz za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy korzystając ze specjalistycznego oprogramowania. Dzięki tej nowej możliwości każdy bydgoszczanin mógł w prosty i dostępny sposób przekazać pomysł i propozycję zadania istotnego dla poprawy warunków życia na swoim osiedlu. Pozytywnie zweryfikowane propozycje zostały poddane głosowaniu za pośrednictwem aplikacji elektronicznej oraz w formie pisemnej.

W trakcie głosowania trwającego od 20 października do 7 listopada 2014 r. oddano łącznie 20 021 głosów, w tym 7 378 za pośrednictwem aplikacji internetowej.
Wśród wszystkich oddanych głosów ważnych było 17 761 (co stanowi 88,71%).

Zdiagnozowano 3 przyczyny uznania głosów za nieważne: nieprawidłowy numer PESEL, głosujący nie miał ukończonych 16-tu lat, kilkukrotne użycie jednego numeru PESEL.

Źródło: Oficjalny Serwis Bydgoszczy

 

Bydgoski Budzet Obywatelski 2016

Zakończyła się kolejna, czwarta już, edycja Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie na projekty odbywało się w dniach od 14 do 30 września 2015 r. w formie elektronicznej oraz tradycyjnej, papierowej. Mieszkańcy Bydgoszczy mogli głosować tylko na projekty, które zostały zatwierdzone przez zespół ds. weryfikacji wniosków. W sumie zagłosowało ponad 22 tysiące bydgoszczan.

„W tym roku zagłosowało o 3 693 osób więcej niż w roku ubiegłym. W przyszłym roku planujemy organizację warsztatów obywatelskich na poszczególnych osiedlach. Podczas warsztatów mieszkańcy dowiedzą się, jak poprawnie wypełniać wnioski, jak je kosztorysować oraz otrzymają informacje dotyczące mapy własności terenów. Ponadto na stronie www.bydgoszcz.pl/budzetobywatelski będzie można śledzić przebieg wykonywanych prac przy wybranych inwestycjach” - powiedział doradca prezydenta Michał Sztybel.

W bieżącej edycji oddano:

  • 22 241 głosów, w tym ważnych – 21 457 (96,47 % wszystkich głosów);
  • 15 924 papierowych (74,21 %) oraz 6 317 elektronicznych (25,79 %) głosów.

Mieszkańcy mogli oddać głos w formie elektronicznej, za pomocą naszej aplikacji zet.WIBO, a także w formie papierowej. Wystarczyło wydrukować odpowiednią kartę do głosowania i wrzucić ją do jednej z urn ustawionych w bydgoskich szkołach, biurach meldunkowych i młodzieżowych domach kultury. Szczegółowe wyniki głosowania z podziałem na osiedla dostępne są tutaj.

Źródło: Bydgoski Budżet Obywatelski

Zdjęcie: Dariusz Wiśniewski