Dostępność w formie usługi

Dostępność w formie usługi

Aplikacja zet.WIBO dostępna jest w dwóch modelach sprzedażowych: dedykowanym, który dopasowany jest do specyfiki dużych miast oraz usługowym – idealnym do potrzeb mniejszych miast i gmin.

Model usługowy polega na udostępnieniu systemu informatycznego w formie mechanizmu SaaS (Software as a Service, z ang. oprogramowanie jako usługa).
W ten sposób klient nie musi się martwić o zagadnienia związane z infrastrukturą informatyczną czy te dotyczące zaplecza technicznego.

W modelu tym obowiązki zarządzania, aktualizacji i pomocy technicznej przerzucone są z użytkownika na dostawcę. Ponadto dzięki niemu użytkownik uzyskuje dostęp do najnowszych technologii informatycznych bez długotrwałych wdrożeń i dużych inwestycji.