Gotowe raporty i zestawienia

Gotowe raporty i zestawienia

Aplikacja umożliwia tworzenie raportów z wynikami głosowania nad budżetem obywatelskim dla poszczególnych typów kart oraz zadań.
Wizualizuje statystyki głosów w podziale na głosy ważne i nieważne oraz oddane elektronicznie i na karcie papierowej.
Aplikacja tworzy także raporty wyników głosowania nad budżetem obywatelskim w podziale na grupy wiekowe wśród osób głosujących.
Każdy raport posiada możliwość eksportu danych m. in. do takich formatów, jak XLS, DOC i PDF.