Infrastruktura

INFRASTRUKTURA

Centrum Danych z ISO 27001
Doskonale rozumiemy jakie uwarunkowania towarzyszą wdrożeniom systemów IT w sektorze administracji publicznej i wiemy jak wysokie rygory muszą one spełniać, szczególnie gdy w nich są  przetwarzane dane osobowe. Dlatego system zet.WIBO udostępniamy z bezpiecznego i wydajnego środowiska Centrum Danych ZETO Bydgoszcz SA, posiadającego Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2008 oraz Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001:2005 (ISMS). Wykorzystujemy łącza operatorskie dostawców: Netia, TP SA, Bydman i GTS.

Zagrożenia
Internet oprócz dobrodziejstwa dostępu do informacji oraz globalnego zasięgu niesie ze sobą liczne zagrożenia dla bezpieczeństwa i niezawodności działania aplikacji. Mogą to być:

 • różnego typu ataki skierowane na: systemy informatyczne, aplikacje, systemy operacyjne i zabezpieczenia sieciowe,
 • próby uzyskania dostępu do danych osobowych,
 • nieprawidłowości w procesach obsługi ośrodków przetwarzania danych, np. błędy w codziennej eksploatacji, brak systematycznego wgrywania poprawek dla systemów operacyjnych, błędy w konfiguracji, brak odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, brak wykupionego wsparcia itd.   

Bezpieczne i niezawodne środowisko dla zet.WIBO
Należy zdawać sobie sprawę, że nawet najlepsze rozwiązanie informatyczne odpowiednio zaprojektowane i przetestowane wymagają do osiągnięcia pełnej niezawodności i wydajności stworzenia odpowiedniego środowiska. Dodatkowo na systemy projektowane i używane do przetwarzania danych osobowych przepisy prawa nakładają  bardzo wysokie wymagania odnośnie bezpieczeństwa. Mowa tutaj o firewallach tradycyjnych i  aplikacyjnych, odpowiedniej strukturze i budowie środowiska informatycznego, systemach logowania ruchu przychodzącego do/z Internetu oraz  backupowania i późniejszej możliwości sprawnego odtworzenia danych. Ponadto bardzo ważne jest wykorzystywanie odpowiednio dopracowanych i przetestowanych procedur eksploatacyjnych oraz zapewnienie odpowiedniej obsługi technicznej.
Zakup, wdrożenie oraz prawidłowa eksploatacja środowiska informatycznego zgodnie w wytycznymi zawartymi w przepisach, może  okazać się kosztowna,  a budowa i utrzymanie pracochłonne.

Środowisko serwerowni Centrum Danych ZETO Bydgoszcz SA zostało zaprojektowane i zbudowane zgodnie z najwyższymi standardami:

 • bezpieczeństwa,
 • utrzymania parametrów środowiskowych,
 • zasilania energią elektryczną,
 • usług teletransmisyjnych.

Posiadamy:
zabezpieczenia energetyczne:

 • dwa niezależne przyłącza energetyczne z układem SZR po stronie średniego napięcia,
 • system zasilaczy awaryjnych UPS w układzie N+1 (Emerson Network Power),
 • agregat prądotwórczy wielkiej mocy z układem SZR.

system klimatyzacji:

 • redundantny system klimatyzacji precyzyjnej Emerson o dużej mocy chłodniczej zapewnia optymalną dla pracy urządzeń temperaturę oraz wilgotność. Klimatyzacja wykorzystuje polski klimat umiarkowany do odzysku energii elektrycznej, tzw. free cooling.
 • dodatkowo wszystkie serwery zostały umieszczone w „kiosku”, który zabezpiecza przed mieszaniem się strefy gorącej ze strefą zimną. Uzyskujemy w ten sposób dodatkowe oszczędności mocy chłodniczej i elektrycznej.

bezpieczeństwo urządzeń i danych:

 • obiekt jest monitorowany,
 • pełna ochrona fizyczna 24h/7,
 • system monitoringu przemysłowego,
 • system kontroli dostępu,
 • bezpieczeństwo sieciowe, realizowane przy wykorzystaniu sprawdzonych rozwiązań renomowanych firm światowych: redundantne (zdublowane) urządzenia sieciowe, bardzo wydajne firewalle tradycyjne i aplikacyjne, wielokrotnie przewymiarowaną i zdublowaną platformę sprzętową z wykorzystaniem wysokiej klasy serwerów oraz macierzy,
 • system wczesnego wykrywania dymu i wykrywania pożaru,
 • system automatycznego gaszenia pożaru.

zaplecze technologiczne:

 • dostęp do sieci Internet zapewniony przez przyłączenie do wiodących dostawców usług internetowych w Polsce (TP SA, Netia, Bydman, GTS, Energis), z wykorzystaniem protokołu BGP,
 • sprawdzone światowe technologie - wykorzystujemy sprzęt oraz oprogramowanie światowych liderów, takich jak: IBM, Cisco, Dell, Hewlett Packard,
 • zespół certyfikowanych inżynierów z wieloletnim doświadczeniem gwarantującym nieprzerwaną i bezpieczną pracę osadzonych w środowisku serwerowni aplikacji i systemów.