Korzyści

Wygoda e-głosowania

Wygoda e-głosowania

E-głosowanie, czyli inaczej głosowanie przez internet, to najprostsza i najbardziej efektywna forma udziału obywatela w procesie dysponowania budżetem obywatelskim. Pozwala ona na oddawanie głosów z dowolnego miejsca, o dowolnej porze, z dowolnego komputera, smartfona czy tabletu podłączonego do sieci internet i wyposażonego w przeglądarkę internetową.

To właśnie z poziomu przeglądarki internetowej uzyskujemy możliwość głosowania w zet.WIBO. Wygląd tej aplikacji automatycznie dopasowuje się do rozmiarów ekranu urządzenia użytkownika czyniąc proces głosowania bardzo wygodnym.

Bogata funkcjonalność

Bogata funkcjonalność

Funkcjonalność systemu zet.WIBO jest dostosowana do większości szczególnych wymagań jednostek administracji i specyfiki regulaminów budżetów obywatelskich. Obejmuje ona przede wszystkim:

  • możliwość dostępu do aplikacji z wielu urządzeń,
  • rejestrację i ewidencję propozycji zadań,
  • weryfikację i ocenę merytoryczną zadań,
  • wsparcie działania prac komisji,
  • przygotowanie i przeprowadzenie głosowań,
  • generowanie zestawień i raportów,
  • administrację systemem.

 

Dostępność w formie usługi

Dostępność w formie usługi

Aplikacja zet.WIBO dostępna jest w dwóch modelach sprzedażowych: dedykowanym, który dopasowany jest do specyfiki dużych miast oraz usługowym – idealnym do potrzeb mniejszych miast i gmin.

Model usługowy polega na udostępnieniu systemu informatycznego w formie mechanizmu SaaS (Software as a Service, z ang. oprogramowanie jako usługa).
W ten sposób klient nie musi się martwić o zagadnienia związane z infrastrukturą informatyczną czy te dotyczące zaplecza technicznego.

W modelu tym obowiązki zarządzania, aktualizacji i pomocy technicznej przerzucone są z użytkownika na dostawcę. Ponadto dzięki niemu użytkownik uzyskuje dostęp do najnowszych technologii informatycznych bez długotrwałych wdrożeń i dużych inwestycji.

Bezpieczeństwo i niezawodność

Bezpieczeństwo i niezawodność

Wykorzystanie najnowszych trendów inżynierii oprogramowania pozwoliło nam stworzyć rozwiązanie zapewniające maksymalny poziom bezpieczeństwa danych. Gwarantem bezpieczeństwa i niezawodności systemu jest nasza kadra doświadczonych specjalistów, przetestowane i wielokrotnie zweryfikowane środowisko, sprawnie funkcjonujący system zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji, potwierdzony certyfikatami.

W aplikacji zaimplementowaliśmy bezpieczne rozwiązania odpowiedzialne za uwierzytelnianie oraz zarządzanie sesją użytkownika. Komunikacja pomiędzy Państwa komputerem, a serwerem z aplikacją szyfrowana jest protokołem SSL. Z kolei możliwości rozbudowanego nadawania uprawnień użytkownikom pozwalają na bezpieczne zarządzanie aplikacją.

Wsparcie całego procesu

Wsparcie całego procesu

Aplikacja zet.WIBO wspiera informatycznie cały proces budżetu obywatelskiego począwszy od zbierania propozycji zadań, przez ich ewidencjonowanie i dekretowanie do odpowiednich komórek odpowiedzialnych za ocenę merytoryczną lub podejmowanie decyzji, aż po obsługę głosowania nad budżetem obywatelskim i wygenerowanie wyników w postaci raportów i zestawień. System może być wykorzystywany nie tylko do przeprowadzenia procesu budżetu obywatelskiego, ale również do wielu innych projektów, które wymagają decyzji popartych wynikami głosowania.

Intuicyjny i przyjazny interfejs

Intuicyjny i przyjazny interfejs

System zet.WIBO zawiera wiele udogodnień pozwalających użytkownikowi na komfortową pracę. Jest intuicyjny i przyjazny zarówno dla pracownika urzędu, jak i głosującego. Pozwala, dzięki rozbudowanym filtrom, szybko odnaleźć poszukiwane pozycje. Umożliwia nadawanie zadaniom statusów informujących na jakim etapie się znajdują, a przed głosowaniem pozwala automatycznie wygenerować karty oraz wykazy propozycji zadań do głosowania.

Gotowe raporty i zestawienia

Gotowe raporty i zestawienia

Aplikacja umożliwia tworzenie raportów z wynikami głosowania nad budżetem obywatelskim dla poszczególnych typów kart oraz zadań.
Wizualizuje statystyki głosów w podziale na głosy ważne i nieważne oraz oddane elektronicznie i na karcie papierowej.
Aplikacja tworzy także raporty wyników głosowania nad budżetem obywatelskim w podziale na grupy wiekowe wśród osób głosujących.
Każdy raport posiada możliwość eksportu danych m. in. do takich formatów, jak XLS, DOC i PDF.

Skalowalność i wydajność

Skalowalność i wydajność

Aplikacja zet.WIBO uruchomiona jest w oparciu o system operacyjny Linux, dzięki któremu uzyskuje się większą wydajność i stabilność rozwiązania oraz mniejsze koszty budowy środowiska sprzętowo-systemowego.
Aplikacja jest w pełni skalowana pod względem doboru platformy sprzętowej.
Wydajność środowiska jest uzależniona od przewidywanego obciążenia wynikającego z ilości osób uprawionych do głosowania.

Możliwe są trzy następujące instalacje aplikacji zet.WIBO:

  • na serwerach wirtualnych dla małych miejscowości,
  • na dedykowanych serwerach fizycznych dla większych miejscowości,
  • zawansowane systemy serwerowo-macierzowe w przypadku bardzo dużych miast i całych aglomeracji.

Wydajne mechanizmy odpowiadające za stabilne funkcjonowanie aplikacji, w tym zoptymalizowane zarządzanie pamięcią podręczną dla zapytań do bazy, zapewniają sprawne działanie systemu również w czasie istotnego jego obciążenia, np. podczas koncentracji rejestracji głosowań z udziałem kilkuset tysięcy mieszkańców.

Sprawdzona jakość

Sprawdzona jakość

System został starannie zaprojektowany i wszechstronnie przetestowany. Sprawne funkcjonowanie aplikacji zet.WIBO zostało sprawdzone i potwierdzone podczas realizowania budżetów obywatelskich takich miast, jak Łódź, Toruń, Poznań, Gdańsk, Legnica, Bydgoszcz, Warszawa, Puławy.

Więcej w zakładce Realizacje.