Legnica

Budżet Obywatelski w Legnicy

Legnicki Budżet Obywatelski 2015

Legnicki BO realizowany przy udziale naszego systemu informatycznego zet.WIBO dotyczył inwestycji z najbliższego otoczenia mieszkańców - miasto podzielono na 10 Obszarów o zbliżonym potencjale.

W 2015 roku na realizacje w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczona została kwota ok. 2 milionów złotych.

Głosowanie odbyło się w terminie od 1 do 8 października 2014 r. drogą elektroniczną. Dodatkowo zostały uruchomione punkty do głosowania, gdzie można było głosować za pośrednictwem Internetu lub w formie tradycyjnej, poprzez złożenie kart do głosowania.

Udział w głosowaniu wymagał podania m.in. numerów: PESEL oraz dowodu osobistego. Głosowanie polegało na rozdysponowaniu przy odpowiednich projektach - w dowolny sposób - liczby 5 punktów, którymi dysponował każdy mieszkaniec. Głosujący mógł uczestniczyć w głosowaniu tylko jeden raz - wybierając projekty z dowolnego Obszaru.

W głosowaniu na projekty zgłoszone przez mieszkańców, dotyczące zadań inwestycyjnych na terenie 10 Obszarów Miasta, i pozytywnie zweryfikowane łącznie zagłosowały 8 182 osoby (211 głosów było nieważnych).

Źródło: Legnicki Budżet Obywatelski