Realizacje

22 Październik 2014

Budżet Obywatelski w Poznaniu

Poznański Budżet Obywatelski 2015

Poznański Budżet Obywatelski 2015 został obsłużony informatycznie przez system zarządzania budżetem obywatelskim zet.WIBO naszego autorstwa.
Pula środków budżetu obywatelskiego na 2015 rok wyniosła 10 mln zł. W ramach tej kwoty mieszkańcy mogli proponować wydatki dotyczące całego miasta.
W głosowaniu, które odbyło się w dniach 1 – 12.10.2014 r. przeszło 10 projektów Dużych, na które oddano łącznie 79 603 głosy oraz 20 projektów Małych z liczbą 87 888 głosów.

Dane dotyczące frekwencji:

Liczba kart do głosowania - 54 277
Liczba ważnych kart do głosowania - 45 219 (83%)
Liczba nieważnych kart do głosowania - 9058 (17%)

Liczba interaktywnych kart do głosowania - 20 908 (38%)
Liczba ważnych interaktywnych kart do głosowania - 19 230 (91%)
Liczba nieważnych interaktywnych kart do głosowania - 1 678 (9%)

Liczba papierowych kart do głosowania - 33 369 (62%)
Liczba ważnych papierowych kart do głosowania - 25 989 (77%)
Liczba nieważnych papierowych kart do głosowania - 7 380 (23%)

Źródło: Poznański Budżet Obywatelski

20 Październik 2014

Budżet Obywatelski w Gdańsku

Budżet obywatelski 2014/2015

BO 2014

Nasza autorska aplikacja zet.WIBO uruchomiona została w Gdańsku, gdzie miało miejsce głosowanie w pilotażowym projekcie Budżetu Obywatelskiego 2014.
Odbyło się ono w dniach od 10 do 23 lutego 2014 r. W tym czasie każdy z uprawnionych mieszkańców mógł zagłosować na maximum 5 projektów z całego Gdańska.

Głosowano na 307 wniosków w 6 okręgach wyborczych. Pula na inwestycje w każdym z nich to 1,5 mln zł. W sumie w całym Gdańsku do rozdysponowania było 9 mln zł. Do realizacji przeszło 27 projektów na łączną kwotę 9 960 475 zł.

W głosowaniu udział wzięło 51 038 osób co stanowi 13,6 % uprawnionych. Wśród głosów przeważały te oddane przez kobiety: 28 850, z kolei w głosowaniu wzięło udział 22 188 mężczyzn.

BO 2015

W dniach 29 września – 12 października 2014 r. gdańszczanie mogli oddać, po raz drugi w historii miasta, swój głos na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Do rozdysponowania było 11 milionów złotych – 9 mln na projekty dzielnicowe i 2 mln na projekt ogólnomiejski.

Liczba wniosków ostatecznie przyjętych do procedowania to 189. W wyniku głosowania nad projektami zgłoszonymi w ramach programu "Budżet Obywatelski 2015 w Gdańsku" do realizacji przeszło 21 projektów.

W głosowaniu udział wzięło 37 965 mieszkańców Gdańska, co stanowi 10,13 % uprawnionych do głosowania (21 658 kobiet i 16307 mężczyzn). Łącznie oddano 158 716 głosów.

Projekty, które zostały zarekomendowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2015 roku zostały ujęte przez Prezydenta Miast Gdańska w projekcie budżetu Miasta na rok 2015.

Źródło: Gdańsk - oficjalna strona miasta

10 Październik 2014

Budżet Obywatelski w Puławach

BO Miasta Puławy na 2015

Po raz pierwszy Puławianie mogli zagłosować na wybrane przez siebie projekty lokalne i ogólnomiejskie nie tylko w sposób tradycyjny w siedzibie Urzędu Miasta, ale również za pośrednictwem internetu.

Kwota przewidziana w budżecie Miasta Puławy na rok 2015 dla wydatków objętych Budżetem Obywatelskim wyniosła ogółem 1 mln 700 tys. zł., w tym:

  • 1 mln 200 tys. zł na projekty lokalne tj. 300 tys. zł na każdy z czterech rejonów miasta,
  • 500 tys. zł na projekty ogólnomiejskie.

Prawo do udziału w głosowaniu miał każdy mieszkaniec miasta Puławy, który ukończył 16 rok życia i był zameldowany na terenie miasta. Mieszkaniec mógł zagłosować elektronicznie lub tradycyjnie i oddać maksymalnie 3 głosy na projekty lokalne w swoim rejonie oraz 3 głosy na projekty ogólnomiejskie.

Głosowanie na zgłoszone i pozytywnie zweryfikowane projekty odbywało się dwoma sposobami: elektroniczne - od 10 do 14 września 2014 r. oraz tradycyjne - od 17 do 21 września 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta.

W dniach 26 – 28 września 2014 r. zostało uruchomione ponowne głosowanie elektroniczne.

Ogółem w głosowaniu wzięło udział 4.509 mieszkańców Puław.

Źródło: Puławy - strona miejska

Strony