Grudziądz

Grudziądzki Budżet Obywatelski

Grudziądzki Budżet Obywatelski 2015

System zarządzania budżetem obywatelskim zet.WIBO obsłużył informatycznie II edycję Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego. O założeniach GBO 2015 poinformowali 11 marca 2015 r. podczas konferencji prasowej Prezydent Grudziądza Robert Malinowski, radni Maciej Glamowski i Michał Czepek oraz Skarbnik Miasta Mariusz Szczubiał.

„W tym roku po raz pierwszy mieszkańcy będą mieli możliwość złożenia projektu i oddania głosów zarówno w specjalnie do tego przygotowanych punktach konsultacyjnych oraz za pomocą systemu informatycznego. Nawiązaliśmy już współpracę z firmą ZETO Bydgoszcz SA, która przygotowała specjalną aplikację wspierającą proces zgłaszania i wyboru przedsięwzięć w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego” – powiedział Skarbnik Miasta Mariusz Szczubiał.

W budżecie Grudziądza na 2015 r. zarezerwowano 2 000 000 zł na realizację projektów zgłoszonych przez mieszkańców. Z tej puli 500 000 zł przeznaczone jest na zadania ogólnomiejskie. Pozostałe środki podzielono następująco: 30% środków po równo na każdy z okręgów, 70% - proporcjonalnie do liczby mieszkańców danego okręgu.

Nabór wniosków w II edycji Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego trwał od 15 do 30 kwietnia 2015 r. Można było je składać zarówno przez internet za pomocą systemu zet.WIBO, jak również w wersji papierowej w wyznaczonych punktach miasta. 95 projektów na łączną kwotę 8 000 000 złotych - to efekt tego etapu. 78 projektów dotyczyło inwestycji osiedlowych, 17 - ogólnomiejskich. Wykaz wszystkich zgłoszonych wniosków znajdziecie Państwo tutaj.

Następnie, w terminie do 10 maja br., wnioski były poddane weryfikacji. Ocenę merytoryczną przeszło 70 projektów okręgowych i 13 ogólnomiejskich i to one właśnie zostały przekazane do głosowania.

Głosowanie na wybrane projekty odbyło się w terminie 11 – 17 maja 2015 r. Każdy mieszkaniec miał prawo oddać głos na 2 zadania okręgowe oraz na 1 zadanie ogólnomiejskie. Mógł to zrobić drogą elektroniczną lub tradycyjnie w wyznaczonych miejscach. Za pośrednictwem formularza internetowego zagłosowało 9 998 osób oddając łącznie 22 221 głosów.

Tutaj możecie się Państwo zapoznać z wynikami głosowania w Grudziądzkim Budżecie Obywatelskim 2015.

Źródło: Grudziądzki Budżet Obywatelski i Oficjalny Portal Miejski

Zdjęcie: Piotr Wieczorek, dzięki uprzejmości Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.