partycypacja

Budżet obywatelski

W ostatnim czasie budżetem obywatelskim (BO), nazywanym też partycypacyjnym, interesuje się w naszym kraju coraz większa liczba jednostek samorządu terytorialnego, przede wszystkim urzędów miast, ale również gmin.