Wsparcie całego procesu

Wsparcie całego procesu

Aplikacja zet.WIBO wspiera informatycznie cały proces budżetu obywatelskiego począwszy od zbierania propozycji zadań, przez ich ewidencjonowanie i dekretowanie do odpowiednich komórek odpowiedzialnych za ocenę merytoryczną lub podejmowanie decyzji, aż po obsługę głosowania nad budżetem obywatelskim i wygenerowanie wyników w postaci raportów i zestawień. System może być wykorzystywany nie tylko do przeprowadzenia procesu budżetu obywatelskiego, ale również do wielu innych projektów, które wymagają decyzji popartych wynikami głosowania.